Dziennik lekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna I/2a Zobacz większe

Dziennik lekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna I/2a

Dziennik lekcyjny wczesnoszkolny dla klas I-III szkoły podst. z rozbudowanymi działami ocen.  

  • Format A4

  • Oprawa twarda

  • Ilość stron - 160

KOSZTY TRANSPORTU

Więcej szczegółów

int
Nowy produkt

Cena brutto
28,00 zł

Dziennik lekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna, oprawa twarda, 160 stron.

Zdjęcia poglądowe, okładki dostępne w różnych kolorach, kolor jest wysyłany losowo.

Spis zawartości:

1. Plan pracy wychowawcy.
2. Informacje o podręcznikach.
3. Tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.
4. Wycieczki.
5. Ważniejsze wydarzenia wydarzenia z życia klasy.
6. Dane osobowe.
7. Inne informacje o uczniu.
8. Kontakty z rodzicami i opiekunami.
9. Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne. / na 10h / (odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godz. zajęć w danym dniu).
10. Realizacja tygodniowego planu nauczania.
11.1 Zachowanie - I półrocze (semestr), II półrocze (semestr) / wg kryteriów zawartych w WSO /
11.2 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA POLONISTYCZNA.
11.3 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA JĘZYKOWA. JĘZYK NOWOŻYTNY.
11.4 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA MUZYCZNA.
11.5 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA PLASTYCZNA.
11.6 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA SPOŁECZNA.
11.7 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA PRZYRODNICZA.
11.8 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA MATEMATYCZNA.
11.9 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA INFORMATYCZNA.
11.10 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA TECHNICZNA.
11.11 Osiągnięcia uczniów - WYCHOWANIE FIZYCZNE.
11.12 Osiągnięcia uczniów - RELIGIA - ETYKA.
11.13 Osiągnięcia uczniów - EDUKACJA JĘZYKOWA. JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ.
11.14 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE.
11.15 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ.
11.16 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ.
11.17 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - WYCHOWANIE FIZYCZNE.
11.18 Osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - ..................
11.19 Oceny opisowe.
12. Godzinowa realizacja podstawy programowej.
13. Zestawienie wyników klasyfikacji uczniów.
14. Uczniowie wg stanu z 20 września.
15. Uczniowie wg roku urodzenia.
16.1. Zestawienie frekwencji za I półrocze (semestr).
16.2. Zestawienie frekwencji za II półrocze (semestr).
17. Zebrania z rodzicami.
18. Obserwacje.
Notatki (4 strony).