Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca, będący Konsumentem, zawierający umowę poza salonem sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt, bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do siedziby sprzedawcy wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny produktu.

Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie do odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie – nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w § 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

Kwota 100% ceny produktu jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących.

Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy kupna towaru nie maja zastosowania w przypadku odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem.